Share
+ Add to calendar
Dates
Time
Venue
bit.ly.digitaldadadigidol
View on map
Admission
Free
All ages
Website
www.facebook.com/newCELFevents
Uploaded by
newCELF

Digital Dada Digidol LAUNCH+STREAM

Join us for a streaming of Dada infused video works and performances to celebrate the launch of the new Digital Dada Digidol website.

Digital Dada Digidol celebrates the spirit and techniques of the Dada movement with a focus on Collage, Cut-up Poetry, Photography and Mask Making.

The site will include histories, galleries of work from artists working today, links to other Dada resources and the chance to create and submit your own Dadaist works!

Join us here on this event page to watch these new works at the end of which a link will be released to the new Digital Dada Digidol website.

Featuring:

Claire Victoria Roberts
June Campbell-Davies
Kitty Morgan
Natalie Roe
Owen Stickler
Own The Floor
Umulkhayr Mohamed
Will Salter

This project is gratefully funded by Arts Council Wales & Ty Cerdd

—————————————–

Ymunwch â ni am ffrydiad o weithiau fideo a pherfformiadau a ysbrydolwyd gan Dada i ddathlu lansiad gwefan newydd Digital Dada Digidol.

Mae Digital Dada Digidol yn dathlu ysbryd a thechnegau mudiad Dada gyda ffocws ar Collage, Barddoniaeth “Cut-up”, Ffotograffiaeth a Gwneud Masgiau.

Bydd y wefan yn cynnwys hanesion, orielau gwaith gan artistiaid sy’n gweithio heddiw, dolenni i adnoddau Dada eraill a’r cyfle i greu a chyflwyno’ch gweithiau Dadaist eich hun!

Bydd y ffilmiau wedi’u ffrydio yn cynnwys gweithiau wedi’u comisiynu gan:

Claire Victoria Roberts
June Campbell-Davies
Kitty Morgan
Natalie Roe
Owen Stickler
Own The Floor
Umulkhayr Mohamed
Will Salter
Ymunwch â ni yma ar y dudalen digwyddiadau hon i wylio’r gweithiau newydd hyn a bydd dolen yn cael ei rhyddhau i wefan newydd Digital Dada Digidol.
Ariennir y prosiect hwn yn ddiolchgar gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Ty Cerdd

Add to Calendar share
ADD TO CALENDAR